Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné domény: cardioservice.sk

Čo sú cookie ?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t.j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Ako používame cookie ?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia hlavne na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb a celkovo pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy cookie používame ?

Cardioservice.sk, spracúva nasledujúce nevyhnutné a analyzačné cookies.

CookiePopis
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_gtag_UA_100619468_1Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category .
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
pll_languageThe pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

Analytické nástroje

V rámci reklamných služieb využívajú naše stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingovej kampane, hodnotenie správanie zákazníkov, sledovanie a zaznamenávanie chýb.

  • Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie sprívania používateľov na webe. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.sk

Ako môžem kontrolovať preferencie súborov cookie ?

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako nevyhnutných účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo
nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom nášho cookie pop-up okna: Súhlasím alebo Akceptovať všetko, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies pop-up okna vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo Nastavenia Cookie, ktoré vás presunie do druhej vrstvy nášho cookie pop-up okna. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa
s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely, na ktoré nám súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom Prijať všetko udeliť súhlas na všetky cookies nachádzajúce sa na našej webovej stránke, alebo jedným tlačidlom Odmietnuť všetko budeme spracúvať iba nevyhnutné cookies. Máte tak isto právo v prípade partnerov/tretích strán sa rozhodnúť, s ktorými tretími stranami súhlasíte resp. nesúhlasíte. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to spôsobom, že na webovej stránke bude v pravom dolnom rohu logo GDPR, klikom naň ju opätovne vyvoláte a budete vedieť upravovať svoje nastavenia cookies t.z. aj odvolávať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov získate v časti Osobné údaje v pravom dolnom rohu našej webovej stránky

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenie vašich práv, resp. by ste chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na emailovej adrese: jana.michalacova@cardioservice.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 1.januára 2022

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné domény: cardioservice.sk

Čo sú cookie ?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t.j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Ako používame cookie ?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia hlavne na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb a celkovo pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy cookie používame ?

Cardioservice.sk, spracúva nasledujúce nevyhnutné a analyzačné cookies.

CookiePopis
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_gtag_UA_100619468_1Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category .
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
pll_languageThe pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

Analytické nástroje

V rámci reklamných služieb využívajú naše stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingovej kampane, hodnotenie správanie zákazníkov, sledovanie a zaznamenávanie chýb.

  • Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie sprívania používateľov na webe. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.sk

Ako môžem kontrolovať preferencie súborov cookie ?

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako nevyhnutných účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo
nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom nášho cookie pop-up okna: Súhlasím alebo Akceptovať všetko, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies pop-up okna vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo Nastavenia Cookie, ktoré vás presunie do druhej vrstvy nášho cookie pop-up okna. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa
s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely, na ktoré nám súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom Prijať všetko udeliť súhlas na všetky cookies nachádzajúce sa na našej webovej stránke, alebo jedným tlačidlom Odmietnuť všetko budeme spracúvať iba nevyhnutné cookies. Máte tak isto právo v prípade partnerov/tretích strán sa rozhodnúť, s ktorými tretími stranami súhlasíte resp. nesúhlasíte. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to spôsobom, že na webovej stránke bude v pravom dolnom rohu logo GDPR, klikom naň ju opätovne vyvoláte a budete vedieť upravovať svoje nastavenia cookies t.z. aj odvolávať súhlas so spracúvaním
osobných údajov. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov získate v časti Osobné údaje v pravom dolnom rohu našej webovej stránky

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenie vašich práv, resp. by ste chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na emailovej adrese: jana.michalacova@cardioservice.sk

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 1.januára 2022