Zero-Gravity®

ZÁVESNÝ SYSTÉM PRE OCHRANU PRED RTG ŽIARENÍM


Rastúci počet a komplexnosť fluoroskopických zákrokov vykonaných každoročne, zvýšil aj pracovnú záťaž pre intervenujúcich lekárov, výsledkom čoho je rastúca kumulatívna dávka žiarenia a ortopedické preťažovanie, ktoré môže byť limitujúce z hľadiska kariéry alebo ju môže dokonca skrátiť.1 Závesný systém ochrany pred ionizujúcim žiarením Zero-Gravity® je navrhnutý tak, aby zvýšil úroveň ochrany pred žiarením, a súčasne eliminoval fyzickú záťaž pre operatéra.


KĽÚČOVÉ FAKTY

  • Zero-Gravity je navrhnuté tak, aby redukovalo únavu a ortopedické poškodenia spôsobených rutinným nosením ťažkých olovených záster, s ešte lepšou ochranou pred ionizujúcim žiarením
  • V porovnaní s konvenčými olovenými zásterami a prídavnými olovenými štítmi pod a nad operačným stolom, Zero-Gravity poskytuje superiórnu ochranu operatéra počas výkonu.
  • Zero-Gravity umožňuje lekárovi voľnosť pohybu, zvlášť potrebnú pri náročných výkonoch
  • Zero-Gravity je flexibilné a dá sa adaptovať pre potreby každej sály

Zero-Gravity®

ZÁVESNÝ SYSTÉM PRE OCHRANU PRED RTG ŽIARENÍM


Rastúci počet a komplexnosť fluoroskopických zákrokov vykonaných každoročne, zvýšil aj pracovnú záťaž pre intervenujúcich lekárov, výsledkom čoho je rastúca kumulatívna dávka žiarenia a ortopedické preťažovanie, ktoré môže byť limitujúce z hľadiska kariéry alebo ju môže dokonca skrátiť.1 Závesný systém ochrany pred ionizujúcim žiarením Zero-Gravity® je navrhnutý tak, aby zvýšil úroveň ochrany pred žiarením, a súčasne eliminoval fyzickú záťaž pre operatéra.


KĽÚČOVÉ FAKTY

  • Zero-Gravity je navrhnuté tak, aby redukovalo únavu a ortopedické poškodenia spôsobených rutinným nosením ťažkých olovených záster, s ešte lepšou ochranou pred ionizujúcim žiarením
  • V porovnaní s konvenčými olovenými zásterami a prídavnými olovenými štítmi pod a nad operačným stolom, Zero-Gravity poskytuje superiórnu ochranu operatéra počas výkonu.
  • Zero-Gravity umožňuje lekárovi voľnosť pohybu, zvlášť potrebnú pri náročných výkonoch
  • Zero-Gravity je flexibilné a dá sa adaptovať pre potreby každej sály

Floor Unit

Prevedenie „Floor Unit“ má posuvnú základňu na fixovateľných kolieskach, čo umožňuje flexibilitu a možnosť prispôsobiť polohu stojanu aktuálnym potrebám na sále. Keď nie je používané, je možné ho jednoducho presunúť k stene.

Floor Unit

Prevedenie „Floor Unit“ má posuvnú základňu na fixovateľných kolieskach, čo umožňuje flexibilitu a možnosť prispôsobiť polohu stojanu aktuálnym potrebám na sále. Keď nie je používané, je možné ho jednoducho presunúť k stene.