BIOMONITOR III

Monitorovanie srdcovej činnosti. Spoľahlivo a prehľadnejšie.

Každým rokom sa stále viac pacientom implantuje monitor srdcovej činnosti, takzvaný slučkový rekordér. Všetci títo pacienti musia byť aktívne manažovaní, čo vytvára pridanú pracovnú záťaž pre zainteresovaných zdravotníckych pracovníkov. Slučkový rekordér BIOMONITOR III umožňuje jednoduchú a účinnú implantáciu a monitoring. Vďaka jedinečnému „BIOvector“ dizajnu poskytuje veľmi presné a čisté signály pre jednoduchšie vyhodnotenie a diagnostikovanie arytmií.

BIOMONITOR III

Monitorovanie srdcovej činnosti. Spoľahlivo a prehľadnejšie.

Každým rokom sa stále viac pacientom implantuje monitor srdcovej činnosti, takzvaný slučkový rekordér. Všetci títo pacienti musia byť aktívne manažovaní, čo vytvára pridanú pracovnú záťaž pre zainteresovaných zdravotníckych pracovníkov. Slučkový rekordér BIOMONITOR III umožňuje jednoduchú a účinnú implantáciu a monitoring. Vďaka jedinečnému „BIOvector“ dizajnu poskytuje veľmi presné a čisté signály pre jednoduchšie vyhodnotenie a diagnostikovanie arytmií.

Implantácia trvá menej, ako jednu minútu1

Bez potreby zbytočne komplikovaných zavádzacích systémov. Eliminuje časovo náročné a potenciálne nákladné postupy.

Implantácia trvá menej, ako jednu minútu1

Bez potreby zbytočne komplikovaných zavádzacích systémov. Eliminuje časovo náročné a potenciálne nákladné postupy.

Unikátny BIOvector dizajn

BIOvector dizajn poskytuje signály s vysokou amplitúdou; vrstva pokrytia fraktálovou technológiou zväčšuje povrch pre kvalitnejšie snímanie signálov a unikátny algoritmus bezstratovej kompresie ešte viac zvyšuje čistotu signálov.

 • Pohodlný, diskrétny, vhodný pre rôzne typy postavy, a MRI vyšetrenie môže byť vykonané bez akejkoľvek čakacej doby po implantácii, pretože prístroj je MR kompatibilný pre 1.5 T a 3.0 T celotelové MR vyšetrenie. 

Unikátny BIOvector dizajn

BIOvector dizajn poskytuje signály s vysokou amplitúdou; vrstva pokrytia fraktálovou technológiou zväčšuje povrch pre kvalitnejšie snímanie signálov a unikátny algoritmus bezstratovej kompresie ešte viac zvyšuje čistotu signálov.

 • Pohodlný, diskrétny, vhodný pre rôzne typy postavy, a MRI vyšetrenie môže byť vykonané bez akejkoľvek čakacej doby po implantácii, pretože prístroj je MR kompatibilný pre 1.5 T a 3.0 T celotelové MR vyšetrenie. 

Jednoduchá implantácia v jednom kroku. 

BIOMONITOR III sa dodáva hotový na implantáciu, predpripravený v jedinom injekčnom nástroji na implantáciu v jednom kroku.

 • Kombinuje vytvorenie kapsy a implantáciu slučkového rekordéra v jednom kroku – procedúra trvá niekoľko sekúnd.
 • Injekčný nástroj FIT OneStep vytvára štandardizovanú kapsu pre zavedenie prístroja komfortne a jednoducho.
 • Injekčná procedúra umožňuje použitie rôznych možností uzavretia rany, vrátane tkanivových lepidiel.
 • BIOMONITOR III je vhodný pre rôzne typy postavy. Má malé telo prístroja – o 60% menšie ako predchodca a flexibilnú anténu, aby bol komfortný a diskrétny pre pacientov.

Jednoduchá implantácia v jednom kroku. 

BIOMONITOR III sa dodáva hotový na implantáciu, predpripravený v jedinom injekčnom nástroji na implantáciu v jednom kroku.

 • Kombinuje vytvorenie kapsy a implantáciu slučkového rekordéra v jednom kroku – procedúra trvá niekoľko sekúnd.
 • Injekčný nástroj FIT OneStep vytvára štandardizovanú kapsu pre zavedenie prístroja komfortne a jednoducho.
 • Injekčná procedúra umožňuje použitie rôznych možností uzavretia rany, vrátane tkanivových lepidiel.
 • BIOMONITOR III je vhodný pre rôzne typy postavy. Má malé telo prístroja – o 60% menšie ako predchodca a flexibilnú anténu, aby bol komfortný a diskrétny pre pacientov.

Vysokokvalitný signál. Jednoduchá klasifikácia rytmu.

Kombinácia BIOvector dizajnu, vrstva fraktálneho povlaku na snímacích povrchoch, a inteligentný algoritmus bezstratovej kompresie poskytujú vysokú amplitúdu kvalitného signálu.

 • Čím je kvalitnejší signál, tým menej času sú lekári obmedzovaní nízkokvalitným EKG, vysokou úrovňou rušenia a inými artefaktmi.
 • Čisté, viditeľné P-vlny a R-vlny pomáhajú dosiahnuť rýchlejšie a istejšie vyhodnotenie EKG signálu.
 • Nízka úroveň rušenia prispieva k čistému EKG signálu, čo prispieva zase k jednoduchšej a rýchlejšej klasifikácii rytmu.

Inteligentný manažment pamäte zaisťuje, aby detekcia súčasnej epizódy arytmie a pacientom označenej epizódy boli obidve uložené pre vyhodnotenie.

 • Premazanie starších relevantných epizód zvykne sťažovať klasifikáciu arytmie. Inteligentný Memory Management zabraňuje tomuto problému, zachovaním klinicky najviac významných epizód.
 • Pokiaľ epizóda AF práve prebieha počas prenosu dát, monitor prenesie obe, začiatok epizódy a trvanie.

Vysokokvalitný signál. Jednoduchá klasifikácia rytmu.

Kombinácia BIOvector dizajnu, vrstva fraktálneho povlaku na snímacích povrchoch, a inteligentný algoritmus bezstratovej kompresie poskytujú vysokú amplitúdu kvalitného signálu.

 • Čím je kvalitnejší signál, tým menej času sú lekári obmedzovaní nízkokvalitným EKG, vysokou úrovňou rušenia a inými artefaktmi.
 • Čisté, viditeľné P-vlny a R-vlny pomáhajú dosiahnuť rýchlejšie a istejšie vyhodnotenie EKG signálu.
 • Nízka úroveň rušenia prispieva k čistému EKG signálu, čo prispieva zase k jednoduchšej a rýchlejšej klasifikácii rytmu.

Inteligentný manažment pamäte zaisťuje, aby detekcia súčasnej epizódy arytmie a pacientom označenej epizódy boli obidve uložené pre vyhodnotenie.

 • Premazanie starších relevantných epizód zvykne sťažovať klasifikáciu arytmie. Inteligentný Memory Management zabraňuje tomuto problému, zachovaním klinicky najviac významných epizód.
 • Pokiaľ epizóda AF práve prebieha počas prenosu dát, monitor prenesie obe, začiatok epizódy a trvanie.

Automatický Home Monitoring. Plug In & Go.

BIOMONITOR III pracuje so systémom automatického monitorovania Home Monitoring. Stačí doslova zapojiť do zásuvky a nič navyše.

 • Eliminácia komplikovaných postupov nastavenia, ktoré narúšajú spoľahlivé odosielanie údajov a mohli by vyžadovať ďalší kontakt s pacientom.
 • Párovanie, inicializácia a odoslanie údajov sú plne automatizované, bez potreby akýchkoľvek zásahov pacienta.

Automatický Home Monitoring. Plug In & Go.

BIOMONITOR III pracuje so systémom automatického monitorovania Home Monitoring. Stačí doslova zapojiť do zásuvky a nič navyše.

 • Eliminácia komplikovaných postupov nastavenia, ktoré narúšajú spoľahlivé odosielanie údajov a mohli by vyžadovať ďalší kontakt s pacientom.
 • Párovanie, inicializácia a odoslanie údajov sú plne automatizované, bez potreby akýchkoľvek zásahov pacienta.

Prvé miesto v miere úspešnosti prenosu dát

Home Monitoring dosahuje vedúcu pozíciu medzi výrobcami v miere úspešnosti prenosu dát, spolu s vysokou úrovňou adherencie a spokojnosti pacientov.

 • Systém pracuje prostredníctvom prístroja CardioMessengerSmart  ,ktorý má veľkosť smartfónu. Je jednoduchý na používanie, plne automatický, bez akejkoľvek potreby interakcie s pacientom.
 • Jednotka CardioMessengerSmart  je napájaná zo zabudovanej batérie (s kapacitou 48 hodín), dobíjateľná cez adaptér, čo umožňuje pacientom ju aj nosiť so sebou počas cestovania.
 • BIOMONITOR III umožňuje prenos až šesť EKG záznamov prostredníctvom Home Monitoring-u každý deň, a tak zlepšuje možnosti lekárom hodnotiť stav pacienta na diaľku.
 • Denná verifikácia dátových prenosov prispieva k vedúcej pozícii na trhu v miere úspešnosti prenosu dát 95%2.
 • Home Monitoring dosahuje 90%3 adherenciu pacientov, 99%4 pacientov ho uvádza ako jednoduché na používanie, a spokojnosť pacientov je 98%4.
 • BIOMONITOR III má životnosť 4 roky. Je tiež plne kompatibilný s 1.5T a 3.0T celotelovým MRI vyšetrením, takže nie je potrebná žiadna čakacia doba bezprostredne po implantácii.
 • Doplňujúce informácie môžu byť doplnené pomocou aplikácie BIOTRONIK’s patient app, ktorá má denník symptómov, čo vďaka priamemu kontaktu alebo systému Home Monitoring Service Center priebežne informuje lekára.

Prvé miesto v miere úspešnosti prenosu dát

Home Monitoring dosahuje vedúcu pozíciu medzi výrobcami v miere úspešnosti prenosu dát, spolu s vysokou úrovňou adherencie a spokojnosti pacientov.

 • Systém pracuje prostredníctvom prístroja CardioMessengerSmart  ,ktorý má veľkosť smartfónu. Je jednoduchý na používanie, plne automatický, bez akejkoľvek potreby interakcie s pacientom.
 • Jednotka CardioMessengerSmart  je napájaná zo zabudovanej batérie (s kapacitou 48 hodín), dobíjateľná cez adaptér, čo umožňuje pacientom ju aj nosiť so sebou počas cestovania.
 • BIOMONITOR III umožňuje prenos až šesť EKG záznamov prostredníctvom Home Monitoring-u každý deň, a tak zlepšuje možnosti lekárom hodnotiť stav pacienta na diaľku.
 • Denná verifikácia dátových prenosov prispieva k vedúcej pozícii na trhu v miere úspešnosti prenosu dát 95%2.
 • Home Monitoring dosahuje 90%3 adherenciu pacientov, 99%4 pacientov ho uvádza ako jednoduché na používanie, a spokojnosť pacientov je 98%4.
 • BIOMONITOR III má životnosť 4 roky. Je tiež plne kompatibilný s 1.5T a 3.0T celotelovým MRI vyšetrením, takže nie je potrebná žiadna čakacia doba bezprostredne po implantácii.
 • Doplňujúce informácie môžu byť doplnené pomocou aplikácie BIOTRONIK’s patient app, ktorá má denník symptómov, čo vďaka priamemu kontaktu alebo systému Home Monitoring Service Center priebežne informuje lekára.

BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III, data on file

BIO|MASTER.BioMonitor 2, data on file

Varma N et al. TRUST Study, Heart, Lung and Circulation 2009, 18 (s106)

Ricci R. P et al HoMASQ study, Europace, 2010, 12 (5)


BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III, data on file

BIO|MASTER.BioMonitor 2, data on file

Varma N et al. TRUST Study, Heart, Lung and Circulation 2009, 18 (s106)

Ricci R. P et al HoMASQ study, Europace, 2010, 12 (5)