Evity 8 

Evity 8 

Nový rad kardiostimulátorov Evity 8 ponúka kompletnú terapiu bradykardie a diagnostiku v malom prístroji (10 ccm) s vysokou životnosťou, skutočnou fyziologickou stimuláciou, účinnými MRI riešeniami a najpokročilejším systémom domáceho monitorovania.

Kľúčové fakty:

 • Menšie a ľahšie – s objemom 10 ccm , hmotnosťou 20.8 g a dĺžkou 48 mm patria kardiostimulátory Evity medzi najmenšie plnohodnotné kardiostimulátory na trhu. Navrhnuté pre lepší komfort a estetický výsledok pre pacienta, kardiostimulátory Evity vyžadujú menšie rozmery kapsy.
 • BIOTRONIK Home Monitoring® – efektívny domáci monitoring srdcového zlyhávania a integrity systému založený na automatickom, bezdrôtovom dennom prenose dát – umožňuje rýchlejšiu intervenciu a pravidelné kontroly s podporou systému HomeMonitoring, ktoré sú schválené aj orgánmy U.S. FDA a CE.
 • Epizódami spúšťané prenosy záznamov IEGM zabezpečujú rýchle vyhodnotenie a lepšie rozhodovanie o terapii.
 • ProMRI® –  umožňuje pacientom podstúpiť MRI vyšetrenie za určitých podmienok.
 • MRI AutoDetect – uľahčuje MRI vyšetrenie vďaka automatickej detekcii MR prostredia a prepnutiu systému do bezpečného MRI programu; programovateľné až na 14 dní.
 • Closed Loop Stimulation (CLS) – je jedinečná funkcia, ktorá dokáže adaptovať stimulačnú frekvenciu, ako odpoveď na fyzický a emočný stres pacienta, čo zabezpečuje viac fyziologickú stimuláciu srdca.
 • Capture Control – zvyšuje bezpečnosť pre pacienta a predlžuje životnosť prístroja vďaka automatickému prispôsobovaniu stimulačnej amplitúdy.
 • Vp Suppression – sleduje a uprednostňuje vlastný prirodzený rytmus srdca so stimuláciou len v prípade nutnosti.
 • EasyAV – uľahčuje programovanie optimálneho AV časovania.
 • SafeSync RF telemetry – bezdrôtová telemetria šetrí čas pri programovaní a spoľahlivom prenose dát počas implantácie a pravidelných kontrolách.
 • Heart Failure Monitor – Zabezpečuje skorú detekciu zmien pri srdcovom zlyhávaní počas kontinuálneho monitorovania klinických parametrov.
 • TrendView – zobrazuje trendy elektrických parametrov za posledných 240 dní, umožňujúc dlhodobo sledovať stabilitu systému.
 • Auto-Initialization – Aktivuje základné funkcie kardiostimulátora a dáta z kontrol do 10 minút.

Nový rad kardiostimulátorov Evity 8 ponúka kompletnú terapiu bradykardie a diagnostiku v malom prístroji (10 ccm) s vysokou životnosťou, skutočnou fyziologickou stimuláciou, účinnými MRI riešeniami a najpokročilejším systémom diaľkového monitorovania.

Kľúčové fakty:

 • Menšie a ľahšie – s objemom 10 ccm , hmotnosťou 20.8 g a dĺžkou 48 mm patria kardiostimulátory Evity medzi najmenšie plnohodnotné kardiostimulátory na trhu. Navrhnuté pre lepší komfort a estetický výsledok pre pacienta, kardiostimulátory Evity vyžadujú menšie rozmery kapsy.
 • BIOTRONIK Home Monitoring® – efektívny domáci monitoring srdcového zlyhávania a integrity systému založený na automatickom, bezdrôtovom dennom prenose dát – umožňuje rýchlejšiu intervenciu a pravidelné kontroly s podporou systému HomeMonitoring, ktoré sú schválené aj orgánmy U.S. FDA a CE.
 • Epizódami spúšťané prenosy záznamov IEGM zabezpečujú rýchle vyhodnotenie a lepšie rozhodovanie o terapii.
 • ProMRI® –  umožňuje pacientom podstúpiť MRI vyšetrenie za určitých podmienok.
 • MRI AutoDetect – uľahčuje MRI vyšetrenie vďaka automatickej detekcii MR prostredia a prepnutiu systému do bezpečného MRI programu; programovateľné až na 14 dní.
 • Closed Loop Stimulation (CLS) – je jedinečná funkcia, ktorá dokáže adaptovať stimulačnú frekvenciu, ako odpoveď na fyzický a emočný stres pacienta, čo zabezpečuje viac fyziologickú stimuláciu srdca.
 • Capture Control – zvyšuje bezpečnosť pre pacienta a predlžuje životnosť prístroja vďaka automatickému prispôsobovaniu stimulačnej amplitúdy.
 • Vp Suppression – sleduje a uprednostňuje vlastný prirodzený rytmus srdca so stimuláciou len v prípade nutnosti.
 • EasyAV – uľahčuje programovanie optimálneho AV časovania.
 • SafeSync RF telemetry – bezdrôtová telemetria šetrí čas pri programovaní a spoľahlivom prenose dát počas implantácie a pravidelných kontrolách.
 • Heart Failure Monitor – Zabezpečuje skorú detekciu zmien pri srdcovom zlyhávaní počas kontinuálneho monitorovania klinických parametrov.
 • TrendView – zobrazuje trendy elektrických parametrov za posledných 240 dní, umožňujúc dlhodobo sledovať stabilitu systému.
 • Auto-Initialization – Aktivuje základné funkcie kardiostimulátora a dáta z kontrol do 10 minút.

Malé rozmery

Dlhá životnosť

Umožňuje efektívny prístup k MRI

Šetrí drahocenný čas

MRI Autodetect

Podpora fyziologickej stimulácie

Uprednostnenie vlastného rytmu

Bezdrôtová komunikácia

Predĺžená životnosť batérie

Oznámenia o udalosti do 24 hodín

Dlhodobá kontrola nad stavom systému

Monitoring stavu HF

Malé rozmery

Dlhá životnosť

Umožňuje efektívny prístup k MRI

Šetrí drahocenný čas

MRI Autodetect

Podpora fyziologickej stimulácie

Uprednostnenie vlastného rytmu

Bezdrôtová komunikácia

Predĺžená životnosť batérie

Oznámenia o udalosti do 24 hodín

Dlhodobá kontrola nad stavom systému

Monitoring stavu HF