Implantovateľné kardioverter-defibrilátory (ICD)

Implantovateľné kardioverter-defibrilátory (ICD)

Pri srdcovom rytme vyššom, ako 100 úderov za minútu hovoríme o tachykardii. Tachykardia môže mať príčinu v „hornej“ časti srdca, nad srdcovými komorami, a preto sa nazýva supraventrikulárna tachykardia (SVT), alebo v srdcovej komore, a vtedy ide o komorovú tachykardiu (VT). Toto je častejšie s pribúdajúcim vekom. Pacienti, ktorí pociťujú symptómy, sa sťažujú na palpitácie, dýchavičnosť, závraty a vynechanie srdcového rytmu. Pacienti zvyknú vnímať nepravidelný srdcový rytmus veľmi nepríjemne. Strata vedomia môže nastať, ak je srdcová frekvencia príliš rýchla. Pri život ohrozujúcej tachykardii implantovateľný kardioverter-defibrilátor, na základe sofistikovaných algoritmov vyhodnotí, o akú arytmiu ide a pokúsi sa ju ukončiť sériou antitachykardických stimulov (ATP), a ak tie nie sú účinné, doručí elektrický výboj, ktorý tachykardiu ukončí.

Pri srdcovom rytme vyššom, ako 100 úderov za minútu hovoríme o tachykardii. Tachykardia môže mať príčinu v „hornej“ časti srdca, nad srdcovými komorami, a preto sa nazýva supraventrikulárna tachykardia (SVT), alebo v srdcovej komore, a vtedy ide o komorovú tachykardiu (VT). Toto je častejšie s pribúdajúcim vekom. Pacienti, ktorí pociťujú symptómy, sa sťažujú na palpitácie, dýchavičnosť, závraty a vynechanie srdcového rytmu. Pacienti zvyknú vnímať nepravidelný srdcový rytmus veľmi nepríjemne. Strata vedomia môže nastať, ak je srdcová frekvencia príliš rýchla. Pri život ohrozujúcej tachykardii implantovateľný kardioverter-defibrilátor, na základe sofistikovaných algoritmov vyhodnotí, o akú arytmiu ide a pokúsi sa ju ukončiť sériou antitachykardických stimulov (ATP), a ak tie nie sú účinné, doručí elektrický výboj, ktorý tachykardiu ukončí.

Ilivia Neo 7

Už viac ako 50 rokov BIOTRONIK vo všetkých svojich komponentoch neustále demonštruje inovácie a vynikajúcu kvalitu. Dokonalosť je základom pre celoživotnú ochranu pacientov s implantovaným kardioverter-defibrilátorom. Inovovaný rad ICD Ilivia Neo 7 s konektorom DF-1 poskytuje nové funkcie a dlhšiu životnosť v rozmeroch prístroja, ktoré sú identické s predchádzajúcou generáciu (Ilivia 7), čo uľahčuje výmenu prístroja.

Ilivia Neo 7

Už viac ako 50 rokov BIOTRONIK vo všetkých svojich komponentoch neustále demonštruje inovácie a vynikajúcu kvalitu. Dokonalosť je základom pre celoživotnú ochranu pacientov s implantovaným kardioverter-defibrilátorom. Inovovaný rad ICD Ilivia Neo 7 s konektorom DF-1 poskytuje nové funkcie a dlhšiu životnosť v rozmeroch prístroja, ktoré sú identické s predchádzajúcou generáciu (Ilivia 7), čo uľahčuje výmenu prístroja.

Kľúčové fakty:

 • Closed Loop Stimulation (CLS)
 • AV Opt
 • BIOTRONIK Home Monitoring®
 • Heart Failure Monitor
 • QuickCheck
 • ProMRI1
 • MRI AutoDetect
 • ShockReduct
 • SMART
 • MorphMatch
 • Capture control (RA, RV)
 • Automatic atrial therapy

Kľúčové fakty:

 • Closed Loop Stimulation (CLS)
 • AV Opt
 • BIOTRONIK Home Monitoring®
 • Heart Failure Monitor
 • QuickCheck
 • ProMRI1
 • MRI AutoDetect
 • ShockReduct
 • SMART
 • MorphMatch
 • Capture control (RA, RV)
 • Automatic atrial therapy