BIOTRONIK Home Monitoring® – kontinuálna starostlivosť

Manažment pacientov pomocou systému Home Monitoring ponúka možnosť inteligentnej, udalosťami riadenej starostlivosti. Táto služba je navrhnutá tak, aby zlepšila klinické výsledky bez vplyvu na pohodlie pacienta. BIOTRONIK Home Monitoring® umožňuje monitorovať každého pacienta tak, aby bol skontrolovaný v prípade potreby a nie podľa stanoveného plánu. To pomáha zabezpečiť, aby boli pacienti monitorovaní a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti informovaní o klinicky relevantných udalostiach pacientov medzi ambulantnými kontrolami.

Klinické štúdie preukázali, že Home Monitoring:

 • Poskytuje včasnú detekciu, umožňujúcu včasnú intervenciu – zlepšuje klinické výsledky1,5 a redukuje pracovnú záťaž6
 • Zlepšuje klinický stav pacienta a znižuje úmrtnosť5,7
 • Dokáže spoľahlivo a efektívne redukovať a nahradiť ambulantné kontroly,1,2,3,4 a znížiť pracovnú záťaž zdravotníckych pracovníkov4
 • Napomáha zabezpečiť spokojnosť pacienta 8

BIOTRONIK Home Monitoring® – kontinuálna starostlivosť

Manažment pacientov pomocou systému Home Monitoring ponúka možnosť inteligentnej, udalosťami riadenej starostlivosti. Táto služba je navrhnutá tak, aby zlepšila klinické výsledky bez vplyvu na pohodlie pacienta. BIOTRONIK Home Monitoring® umožňuje monitorovať každého pacienta tak, aby bol skontrolovaný v prípade potreby a nie podľa stanoveného plánu. To pomáha zabezpečiť, aby boli pacienti monitorovaní a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti informovaní o klinicky relevantných udalostiach pacientov medzi ambulantnými kontrolami.

Klinické štúdie preukázali, že Home Monitoring:

 • Poskytuje včasnú detekciu, umožňujúcu včasnú intervenciu – zlepšuje klinické výsledky1,5 a redukuje pracovnú záťaž6
 • Zlepšuje klinický stav pacienta a znižuje úmrtnosť5,7
 • Dokáže spoľahlivo a efektívne redukovať a nahradiť ambulantné kontroly,1,2,3,4 a znížiť pracovnú záťaž zdravotníckych pracovníkov4
 • Napomáha zabezpečiť spokojnosť pacienta 8

Ako systém BIOTRONIK Home Monitoring® funguje:

Ako systém BIOTRONIK Home Monitoring® funguje:

Unikátne výhody BIOTRONIK Home Monitoring® 

 • Automatický bezdrôtový prenos dát na dennej báze a verifikácia od prvého dňa na všetkých zariadeniach
 • Na vyžiadanie pridelený prístup cez web, s hláseniami udalostí, vrátane intrakardiálnych záznamov s vysokým rozlíšením
 • Starostlivosť o pacienta na základe systému notifikácií a výstrah s inteligentným farebným rozlíšením v štýle semaforu pre jednoduché triedenie
 • Ďiaľkovo nastaviteľné notifikácie prostredníctvom webového rozhrania Home Monitoring Service Center
 • Funkcia QuickCheck umožňuje pacientske dáta odoslať do 3-4 minút od spustenia tejto funkcie, vrátane úplných IEGM
 • Mobilný vysielač s možnosťou pripojenia sa na GSM sieť ktorejkoľvek krajiny na svete a bezplatne pre pacienta
 • Jednoducho použiteľný pacientsky vysielač „plug and play“ nepotrebuje interakciu pacienta na dokončenie prenosu údajov
 • Flexibilné zdieľanie údajov a kompatibilné s EHR

Unikátne výhody BIOTRONIK Home Monitoring® 

 • Automatický bezdrôtový prenos dát na dennej báze a verifikácia od prvého dňa na všetkých zariadeniach
 • Na vyžiadanie pridelený prístup cez web, s hláseniami udalostí, vrátane intrakardiálnych záznamov s vysokým rozlíšením
 • Starostlivosť o pacienta na základe systému notifikácií a výstrah s inteligentným farebným rozlíšením v štýle semaforu pre jednoduché triedenie
 • Ďiaľkovo nastaviteľné notifikácie prostredníctvom webového rozhrania Home Monitoring Service Center
 • Funkcia QuickCheck umožňuje pacientske dáta odoslať do 3-4 minút od spustenia tejto funkcie, vrátane úplných IEGM
 • Mobilný vysielač s možnosťou pripojenia sa na GSM sieť ktorejkoľvek krajiny na svete a bezplatne pre pacienta
 • Jednoducho použiteľný pacientsky vysielač „plug and play“ nepotrebuje interakciu pacienta na dokončenie prenosu údajov
 • Flexibilné zdieľanie údajov a kompatibilné s EHR

1 TRUST Study. Varma et al., Circulation (2010), 122: 325.

2 REFORM Study. Hindricks et al. European Heart Journal (2014), 98–105

3 COMPAS Study. Mabo et al., European Heart Journal (2012), 33: 1105.

4 RM-ALONE Study. García-Fernández FJ, et al. Eur Heart J. 2019 40(23):1837-1846

5 IN-TIME Study. Hindricks et al., The Lancet (2014), 384: 583-590.

6 ECOST Study. Guedon-Moreau et al., European Heart Journal (2013), 34: 605-614.

7 TRUECOIN Study. Hindricks et al., European Heart Journal 2017, 1749–1755

8 Ricci et al., Europace (2010), 12: 676.

1 TRUST Study. Varma et al., Circulation (2010), 122: 325.

2 REFORM Study. Hindricks et al. European Heart Journal (2014), 98–105

3 COMPAS Study. Mabo et al., European Heart Journal (2012), 33: 1105.

4 RM-ALONE Study. García-Fernández FJ, et al. Eur Heart J. 2019 40(23):1837-1846

5 IN-TIME Study. Hindricks et al., The Lancet (2014), 384: 583-590.

6 ECOST Study. Guedon-Moreau et al., European Heart Journal (2013), 34: 605-614.

7 TRUECOIN Study. Hindricks et al., European Heart Journal 2017, 1749–1755

8 Ricci et al., Europace (2010), 12: 676.