CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test je in-vitro imunochromatografický test, ktorý nevyžaduje laboratórne vybavenie a špecializovaný laboratórny personál. Výsledok poskytuje do 15 minút. Balenie obsahuje všetok potrebný materiál pre vykonanie 20 testov, vrátane sterilných výterových tyčiniek, extrakčného pufru a skúmaviek.

Pri použití ako súčasť stratégie na obmedzenie šírenia infekcie, môže slúžiť ako efektívny nástroj na pomoc komunitám pri identifikácii infikovaných jedincov a izolácii ohnísk nákazy.

Možnosť vykonania steru aj z prednej časti nosa

Test umožňuje vykonať odber vzorky dvoma spôsobmi:

  • klasický výter z nosohltana (senzitivita 98,32%, špecificita 99,60%)
  • výter z prednej časti nosa, z hĺbky cca. 2-4 cm (senzitivita 97,25%, špecificita 100%)

V prípade záujmu nás kontaktujte:  robert.borka@cardioservice.sk

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test je in-vitro imunochromatografický test, ktorý nevyžaduje laboratórne vybavenie a špecializovaný laboratórny personál. Výsledok poskytuje do 15 minút. Balenie obsahuje všetok potrebný materiál pre vykonanie 20 testov, vrátane sterilných výterových tyčiniek, extrakčného pufru a skúmaviek.

Pri použití ako súčasť stratégie na obmedzenie šírenia infekcie, môže slúžiť ako efektívny nástroj na pomoc komunitám pri identifikácii infikovaných jedincov a izolácii ohnísk nákazy.

Možnosť vykonania steru aj z prednej časti nosa

Test umožňuje vykonať odber vzorky dvoma spôsobmi:

  • klasický výter z nosohltana (senzitivita 98,32%, špecificita 99,60%)
  • výter z prednej časti nosa, z hĺbky cca. 2-4 cm (senzitivita 97,25%, špecificita 100%)

V prípade záujmu nás kontaktujte:  robert.borka@cardioservice.sk