CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Antigen Test je in-vitro imunochromatografický test, ktorý nevyžaduje laboratórne vybavenie a špecializovaný laboratórny personál. Výsledok poskytuje do 15 minút. Balenie obsahuje predplnené skúmavky s extrakčným pufrom a kratšie výterové tyčinky pre komfortnejšie vykonanie testu

Pri použití ako súčasť stratégie na obmedzenie šírenia infekcie, môže slúžiť ako efektívny nástroj na pomoc komunitám pri identifikácii infikovaných jedincov a izolácii ohnísk nákazy.

Ster sa vykonáva z prednej časti nosa

  • výter z prednej časti nosa, z hĺbky cca. 2-4 cm (senzitivita 97,25%, špecificita 100%)

V prípade záujmu nás kontaktujte:  robert.borka@cardioservice.sk

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test je in-vitro imunochromatografický test, ktorý nevyžaduje laboratórne vybavenie a špecializovaný laboratórny personál. Výsledok poskytuje do 15 minút. Balenie obsahuje predplnené skúmavky s extrakčným pufrom a kratšie výterové tyčinky pre komfortnejšie vykonanie testu

Pri použití ako súčasť stratégie na obmedzenie šírenia infekcie, môže slúžiť ako efektívny nástroj na pomoc komunitám pri identifikácii infikovaných jedincov a izolácii ohnísk nákazy.

Ster sa vykonáva z prednej časti nosa

  • výter z prednej časti nosa, z hĺbky cca. 2-4 cm (senzitivita 97,25%, špecificita 100%)

V prípade záujmu nás kontaktujte:  robert.borka@cardioservice.sk