BIOMONITOR IIIm

Maximalizovaná presnosť. Minimimalizovaná pracovná záťaž.

Lekári pracujúci s implantovateľnými slučkovými rekordérmi majú vo všeobecnosti veľkú pracovnú záťaž a navyše k tomu falošne pozitívne AF detekcie sťažujú efektívnu diagnostiku.

BIOMONITOR IIIm prináša riešenia na obidva tieto problémy. Minimalizovaním zbytočnej práce signifikantným redukovaním falošne pozitívnych AF hlásení1 a maximalizovaním presnosti vďaka konzistentne snímanému, čistému EKG signálu s vysokým rozlíšením. Pomáha lekárom sústrediť sa na veci, na ktorých skutočne záleží.

BIOMONITOR IIIm

Maximalizovaná presnosť. Minimimalizovaná pracovná záťaž.

Lekári pracujúci s implantovateľnými slučkovými rekordérmi majú vo všeobecnosti veľkú pracovnú záťaž a navyše k tomu falošne pozitívne AF detekcie sťažujú efektívnu diagnostiku.

BIOMONITOR IIIm prináša riešenia na obidva tieto problémy. Minimalizovaním zbytočnej práce signifikantným redukovaním falošne pozitívnych AF hlásení1 a maximalizovaním presnosti vďaka konzistentne snímanému, čistému EKG signálu s vysokým rozlíšením. Pomáha lekárom sústrediť sa na veci, na ktorých skutočne záleží.

Minimalizovaná pracovná záťaž

Vďaka prelomovému algoritmu RhythmCheck, BIOMONITOR IIIm významne redukuje časovo náročné kontroly EKG záznamov epizód, ktoré sú falošne detegované ako fibrilácia predsiení.

 • RhythmCheck eliminuje 72% falošne pozitívnych AF detekcií u pacientov s ektopickou aktivitou1
 • 52% falošne pozitívnych detekcií je práve kvôli ektopickým rytmom7
 • RhythmCheck  rozozná každý jeden ektopický úder a zabráni tak ich nesprávnej interpretácii ako fibrilácia predsiení
 • Pre maximálnu presnosť sa inteligentný algoritmus RhythmCheck dynamicky prispôsobuje unikátnemu rytmu každého pacienta

Minimalizovaná pracovná záťaž

Vďaka prelomovému algoritmu RhythmCheck, BIOMONITOR IIIm významne redukuje časovo náročné kontroly EKG záznamov epizód, ktoré sú falošne detegované ako fibrilácia predsiení.

 • RhythmCheck eliminuje 72% falošne pozitívnych AF detekcií u pacientov s ektopickou aktivitou1
 • 52% falošne pozitívnych detekcií je práve kvôli ektopickým rytmom7
 • RhythmCheck  rozozná každý jeden ektopický úder a zabráni tak ich nesprávnej interpretácii ako fibrilácia predsiení
 • Pre maximálnu presnosť sa inteligentný algoritmus RhythmCheck dynamicky prispôsobuje unikátnemu rytmu každého pacienta

Maximalizovaná presnosť

BIOMONITOR IIIm poskytuje klinicky využiteľné EKG s vysokým rozlíšením.

 • Unikátny dizajn BIOvector poskytuje vysokokvalitný signál pre rýchle a dôveryhodné vyhodnotenie EKG
 • 89% priemerná viditeľnosť P-vĺn pri sínusovom rytme poskytuje jednoznačne vysokokvalitné signály3
 • Vysoká a stabilná amplitúda snímanej R-vlny (0.7mV) umožňuje optimálnu detekciu arytmií3
 • Snímanie signálu je na 99% bez rušenia, pre maximálnu efektívnosť monitorovania3
 • Precízna kalkulácia  AF burden zahŕňa aj veľmi krátke epizódy (už od 30 sekúnd)
 • Senzitivita AF epizód slučkového rekordéru BIOMONITOR IIIm (bez algoritmu RhythmCheck) je 99.1%6
 • Senzitivita pre epizódy rýchlej komorovej frekvencie (HVR), Bradykardie, Asytólie a náhleho poklesu frekvencie (Sudden Rate Drop) je 100%5

Maximalizovaná presnosť

BIOMONITOR IIIm poskytuje klinicky využiteľné EKG s vysokým rozlíšením.

 • Unikátny dizajn BIOvector poskytuje vysokokvalitný signál pre rýchle a dôveryhodné vyhodnotenie EKG
 • 89% priemerná viditeľnosť P-vĺn pri sínusovom rytme poskytuje jednoznačne vysokokvalitné signály3
 • Vysoká a stabilná amplitúda snímanej R-vlny (0.7mV) umožňuje optimálnu detekciu arytmií3
 • Snímanie signálu je na 99% bez rušenia, pre maximálnu efektívnosť monitorovania3
 • Precízna kalkulácia  AF burden zahŕňa aj veľmi krátke epizódy (už od 30 sekúnd)
 • Senzitivita AF epizód slučkového rekordéru BIOMONITOR IIIm (bez algoritmu RhythmCheck) je 99.1%6
 • Senzitivita pre epizódy rýchlej komorovej frekvencie (HVR), Bradykardie, Asytólie a náhleho poklesu frekvencie (Sudden Rate Drop) je 100%5

Monitorovanie zamerané na pacienta

Od implantácie po diagnózu, BIOMONITOR IIIm zvyšuje efektivitu vyhodnocovania v každom kroku, čím poskytuje včasnú a presnú diagnózu.

 • Rýchla implantácia v jedinom kroku s predpripraveným slučkovým rekordérom v injekčnom nástroji
 • Počas implantácie injekčným nástrojom bol priemerný čas od incízie po umiestnenie implantátu až po vytiahnutie nástroja 39 sekúnd2
 • Plne automatizovaný Home Monitoring poskytuje špičkovú mieru úspešnosti prenosu dát 98%3
 • Najdlhšia životnosť na trhu, až 5.5 rokov je výhodná predovšetkým pre skupiny pacientov, ktorí majú benefit z dlhodobého monitorovania
 • Unikátny „Ectopy Counter“ počíta a zobrazuje trend dát zaznamenávaných počas posledných aspoň 240 dní, čo je potenciálny marker pre HF, AF, a riziko cievnej mozgovej príhody
 • Dobrovoľná aplikácia pre pacientov (Patient App) so synchronizovaným denníkom symptómov v Home Monitoring-u uľahčuje rýchle vyhodnotenie korelácií rytmu a symptómov

Monitorovanie zamerané na pacienta

Od implantácie po diagnózu, BIOMONITOR IIIm zvyšuje efektivitu vyhodnocovania v každom kroku, čím poskytuje včasnú a presnú diagnózu.

 • Rýchla implantácia v jedinom kroku s predpripraveným slučkovým rekordérom v injekčnom nástroji
 • Počas implantácie injekčným nástrojom bol priemerný čas od incízie po umiestnenie implantátu až po vytiahnutie nástroja 39 sekúnd2
 • Plne automatizovaný Home Monitoring poskytuje špičkovú mieru úspešnosti prenosu dát 98%3
 • Najdlhšia životnosť na trhu, až 5.5 rokov je výhodná predovšetkým pre skupiny pacientov, ktorí majú benefit z dlhodobého monitorovania
 • Unikátny „Ectopy Counter“ počíta a zobrazuje trend dát zaznamenávaných počas posledných aspoň 240 dní, čo je potenciálny marker pre HF, AF, a riziko cievnej mozgovej príhody
 • Dobrovoľná aplikácia pre pacientov (Patient App) so synchronizovaným denníkom symptómov v Home Monitoring-u uľahčuje rýchle vyhodnotenie korelácií rytmu a symptómov

1. Performance of BIOMONITOR IIIm Ectopy Rejection Parameter in Patients with Ectopy. BIOTRONIK Data on File
2. BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III. BIOTRONIK Data on file
3. Lovibond S et al. “The BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III study: Sensing performance and Home Monitoring transmission success of a new miniaturized ICM.” Presented at the 12th APHRS Scientific Session. Bangkok, Thailand. 24-27
4. BioMonitor 2 In-Office Setting Insertion Safety and Feasibility Evaluation With Device Functionality Assessment (BioInsight); final study report; data on file.
5. Piorkowski C, et al. Pacing and clinical electrophysiology : PACE. 2019
6. BIOTRONIK AF Detect Analysis data on file 2019. PPV and sensitivity from analysis of BIOMONITOR III algorithm in patients with known AF from BIOTRONIK AF Detect study.
7. Afzal. Et al. Incidence of false-positive transmissions during remote rhythm monitoring with implantable loop recorders. Heart Rhythm 2020;17:75–80)
8. McDowall L et al. The BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III study: Performance of implanted BIOMONITOR IIITM for detection of baseline electrocardiogram (ECG)parameters. Poster AP19-01240; APHRS 2019.


1. Performance of BIOMONITOR IIIm Ectopy Rejection Parameter in Patients with Ectopy. BIOTRONIK Data on File
2. BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III. BIOTRONIK Data on file
3. Lovibond S et al. “The BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III study: Sensing performance and Home Monitoring transmission success of a new miniaturized ICM.” Presented at the 12th APHRS Scientific Session. Bangkok, Thailand. 24-27
4. BioMonitor 2 In-Office Setting Insertion Safety and Feasibility Evaluation With Device Functionality Assessment (BioInsight); final study report; data on file.
5. Piorkowski C, et al. Pacing and clinical electrophysiology : PACE. 2019
6. BIOTRONIK AF Detect Analysis data on file 2019. PPV and sensitivity from analysis of BIOMONITOR III algorithm in patients with known AF from BIOTRONIK AF Detect study.
7. Afzal. Et al. Incidence of false-positive transmissions during remote rhythm monitoring with implantable loop recorders. Heart Rhythm 2020;17:75–80)
8. McDowall L et al. The BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III study: Performance of implanted BIOMONITOR IIITM for detection of baseline electrocardiogram (ECG)parameters. Poster AP19-01240; APHRS 2019.