Monitorovanie arytmií 

Implantovateľné slučkové rekodéry (ICM) sú malé prístroje, používané na dlhodobé monitorovanie elektrickej aktivity srdca a detekciu nepravidelného srdcového rytmu (arytmia). Táto technológia dokáže eliminovať potrebu použitia nepraktického externého EKG holter záznamníka, ktorý vyžaduje použitie samolepiacich elektród na tele pacienta, pripojených pomocou káblov a dokáže zaznamenávať EKG len po dobu 24 – 48 hodín.

Malé ICM sa môžu implantovať pod kožu počas krátkeho ambulantného zákroku. Vydržia fungovať aj niekoľko rokov. Inteligentné ICM dokážu automaticky detegovať arytmie, aj keď ich pacient nevníma. Prístroj je schopný zaznamenať viacero EKG záznamov, pokrývajúc rôzne typy arytmií. V kombinácii so systémom BIOTRONIK Home Monitoring sú záznamy odosielané lekárovi na dennej báze. Takto je lekár lepšie informovaný o arytmiách a dokáže stanoviť diagnózu za kratší čas.

Medicínske guidelines odporúčajú použitie ICM pre pacientov s nevysvetliteľnými synkopami a pre tých, kde je suspektná fibrilácia predsiení (AF).

Monitorovanie arytmií 

Implantovateľné slučkové rekodéry (ICM) sú malé prístroje, používané na dlhodobé monitorovanie elektrickej aktivity srdca a detekciu nepravidelného srdcového rytmu (arytmia). Táto technológia dokáže eliminovať potrebu použitia nepraktického externého EKG holter záznamníka, ktorý vyžaduje použitie samolepiacich elektród na tele pacienta, pripojených pomocou káblov a dokáže zaznamenávať EKG len po dobu 24 – 48 hodín.

Malé ICM sa môžu implantovať pod kožu počas krátkeho ambulantného zákroku. Vydržia fungovať aj niekoľko rokov. Inteligentné ICM dokážu automaticky detegovať arytmie, aj keď ich pacient nevníma. Prístroj je schopný zaznamenať viacero EKG záznamov, pokrývajúc rôzne typy arytmií. V kombinácii so systémom BIOTRONIK Home Monitoring sú záznamy odosielané lekárovi na dennej báze. Takto je lekár lepšie informovaný o arytmiách a dokáže stanoviť diagnózu za kratší čas.

Medicínske guidelines odporúčajú použitie ICM pre pacientov s nevysvetliteľnými synkopami a pre tých, kde je suspektná fibrilácia predsiení (AF).

IMPLANTOVATEĽNÉ SLUČKOVÉ REKORDÉRY

IMPLANTOVATEĽNÉ SLUČKOVÉ REKORDÉRY

BIOMONITOR III

BIOMONITOR IIIm

BIOMONITOR III

BIOMONITOR IIIm