Široká škála produktov pre obnovenie prúdenia krvi v koronárnych cievach srdca a periférnych cievach tela, ktoré sú zúžené alebo zablokované. Kompletná ponuka systému stentov, balónových katétrov a vodiacich drôtov. BIOTRONIK je inovatívna značka v tejto oblasti, ktorá zaviedla stent Pulsar, prvý 4 F-kompatibilný stent na svete na liečenie dlhých lézií v roku 2009 a stent Orsiro, prvý hybridný drug-eluting stent v roku 2011.

 

Koronárna vaskulárna intervencia                             Periférna vaskulárna intervencia

            

Nové technológie