Portfólio produktov používaných v oblasti elektrofyziológie zahŕňa ablačné katétre, diagnostické katétre, externé zariadenia a príslušenstvo.

Ablačné katétre                                         Diagnostické katétre        

      

 Externé zariadenia