Pomáhame zlepšovať

kvalitu života našich pacientov

Kvalita našich výrobkov a bezpečnosť pacienta je pre nás prvoradá

Pomáhame zlepšovať

kvalitu života našich pacientov

Kvalita našich výrobkov a bezpečnosť pacienta je pre nás prvoradá

Kto sme

Cardioservice, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá sa zaoberá distribúciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu kardiovaskulárnych ochorení v oblasti intervenčnej kardiológie, elektrofyziológie, arytmológie a periférnej vaskulárnej intervencie.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 a vznikla ako potreba trhu zabezpečovať vysoko kvalitné výrobky so znalosťou nielen technických parametrov špecializovaného materiálu, ale aj profesionálneho osobného prístupu k našim obchodným partnerom.

Naša spoločnosť počas fungovania  čelila viacerým výzvam, ktoré nás naučili, ako ešte vylepšiť naše poskytované služby. Vytvorili sme profesionálny team, ktorý vie okamžite reagovať na neustále potreby trhu.

Čo robíme

Naša činnosť pozostáva z uvádzania nových produktov na trh, so znalosťou regulačných procesov v našej krajine. Participujeme a spolupracujeme s výrobcami pri klinických štúdiách a post-marketingovom zbieraní dát. Vysokokvalifikovaný team zabezpečuje technické poradenstvo a školenia týkajúce sa našich produktov. Spolupráca s profesionálmi v odbore a KOL nás neustále posúva ďalej. Sme aktívni nielen v samostatnom predaji výrobkov, ale aj v otváraní pálčivých tém v zdravotníckom segmente, vyplývajúcich z nášho smerovania. Entuziasticky podporujeme lekárov pri používaní nových technológií aj v ich profesionálnom rozvoji. Naše aktivity sa týkajú všetkých oblastí zavedenia a správneho používania špeciálneho zdravotníckeho materiálu v medicínskom prostredí.  

Kto sme

Cardioservice, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá sa zaoberá distribúciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu kardiovaskulárnych ochorení v oblasti intervenčnej kardiológie, elektrofyziológie, arytmológie a periférnej vaskulárnej intervencie.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 a vznikla ako potreba trhu zabezpečovať vysoko kvalitné výrobky so znalosťou nielen technických parametrov špecializovaného materiálu, ale aj profesionálneho osobného prístupu k našim obchodným partnerom.

Naša spoločnosť počas fungovania  čelila viacerým výzvam, ktoré nás naučili, ako ešte vylepšiť naše poskytované služby. Vytvorili sme profesionálny team, ktorý vie okamžite reagovať na neustále potreby trhu.

Čo robíme

Naša činnosť pozostáva z uvádzania nových produktov na trh, so znalosťou regulačných procesov v našej krajine. Participujeme a spolupracujeme s výrobcami pri klinických štúdiách a post-marketingovom zbieraní dát. Vysokokvalifikovaný team zabezpečuje technické poradenstvo a školenia týkajúce sa našich produktov. Spolupráca s profesionálmi v odbore a KOL nás neustále posúva ďalej. Sme aktívni nielen v samostatnom predaji výrobkov, ale aj v otváraní pálčivých tém v zdravotníckom segmente, vyplývajúcich z nášho smerovania. Entuziasticky podporujeme lekárov pri používaní nových technológií aj v ich profesionálnom rozvoji. Naše aktivity sa týkajú všetkých oblastí zavedenia a správneho používania špeciálneho zdravotníckeho materiálu v medicínskom prostredí.  

Naše hodnoty

INTEGRITA

TVRDÁ PRÁCA

REŠPEKT A DÔVERA

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Naše hodnoty

INTEGRITA

TVRDÁ PRÁCA

REŠPEKT A DÔVERA

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Partneri

Partneri

Naše referencie

Naše referencie