Home Monitoring

Biotronik Home Monitoring je priekopnický a ocenený systém vzdialeného monitorovania srdca. Je navrhnutý tak, aby denne posielal pacientovi automatické údaje o srdcovom zariadení do pacientského zariadeniam (CardioMesenger), ktoré následne odosiela informácie do domovského monitorovacieho servisného strediska (HMSC). Takéto monitorovanie nielen umožňuje lekárom bezpečne kontrolovať srdcové funkcie, ale tiež odosiela varovania o relevantných zmenách v zdraví pacienta a stave jeho zariadenia.

 

Ako funguje Home Monitoring

  1. Srdcové zariadenie s integrovanou RF anténou

Zariadenia vybavené systémom domáceho monitorovania majú ďalšiu úložnú kapacitu a obsahujú malú RF anténu na bezdrôtovú komunikáciu a prenos údajov z implantátu do bezdrôtového pacientskeho zariadenia CardioMessenger. Monitorovanie nemá negatívny vplyv na výdrž batérie zariadenia.

  1. Pacientské zariadenie CardioMessednger

Cardiomessenger každú noc automaticky zhromažďuje a prenáša dôležité zašifrované zdravotné informácie do servisného strediska BIOTRONIK

 

Benefity Home Monitoringu

  • včasné odhalenie nepredvídateľných a tichých udalostí
  • výrazný pokles úmrtnosti u pacientov so srdcovím zlyhávaním
  •  bezpečná alternatíva nahradzujúca časté kontroly pacientov zo zariadením