Implantovateľné kardioverter-defibrilátory (ICD)

Pri srdcovom rytme vyššom, ako 100 úderov za minútu hovoríme o tachykardii. Tachykardia môže mať pôvod v hornej časti srdca, čiže nad srdcovými komorami, a preto sa nazýva supraventrikulárna tachykardia (SVT), alebo v srdcovej komore, pričom pacienti nemusia mať žiadne symptómy. Toto je častejšie s pribúdajúcim vekom. Pacienti, ktorí pociťujú symptómy, sa sťažujú na palpitácie, dýchavičnosť, závraty a vynechanie srdcového rytmu. Pacienti zvyknú vnímať nepravidelný srdcový rytmus very nepríjemne. Strata vedomia môže nastať, ak je srdcová frekvencia príliš rýchla. Pri zlyhaní srdca implantovateľný kardioverter-defibrilátor doručí elektrický šok, ktorý preruší tachykardiu.

Iperia 5

Rad ICD Iperia 5 ponúka funkcie BIOTRONIK Home Monitoring® a ProMRI®. Už viac, ako 50 rokov sa BIOTRONIK snaží inšpirovať inováciami a kvalitou vo svojich produktoch. Dokonalosť je v srdci tohto poslania – pre dokonalú celoživotnú ochranu pacienta.

Ilivia 7

        

Rad ICD Ilivia 7 ponúka funkcie ProMRI®, MRI AutoDetect, Closed Loop Stimulation (CLS), BIOTRONIK Home Monitoring®, MorphMatch a zaručenú dlhú životnosť.

Kľúčové fakty:

  • ProMRI®: technológia, ktorá umožňuje podstúpiť pacientom celotelový MRI sken
  • MRI AutoDetect: funkcia, ktorá minimalizuje čas, počas ktorého je prístroj v MRI móde, zvyšuje účinnosť terapie, znižuje požiadavky na obsluhu
  • Funkcia Closed Loop Stimulation (CLS) je jedinečná fyziologická modulácia srdcového rytmu počas epizód fyzického a emocionálneho stresu
  • BIOTRONIK Home Monitoring®: „user-friendly“ systém s denným prenosom údajov, redukcia mortality až o 38%, demonštrované v štúdii TRUECOIN
  • Zaručená dlhá životnosť: odhad životnosti zahŕňa CLS a denné prenosy Home Monitoringu
  • MorphMatch: diskriminácia SVT založená na analýze morfológie QRS