Implantovateľné kardiostimulátory

Effecta

 

Kardiostimulátory Effecta s funkciami Capture Control, IRSplus a AutoSensing poskytujú efektívne riešenie pre základnú terapiu, ktorá je vhodná pre široké spektrum pacientov, s rozšírenou bezpečenosťou a plne automatickou funkciou, vynikajúcou životnosťou a jednoduchým používaním či už počas implantácie alebo pravidelných kontrol.

Kľúčové fakty:

 • Funkcia IRSplus s 400 ms AV hysterézou zabraňuje zbytočnej stimulácii komôr, čím sa minimalizujú spojené riziká ako napríklad fibrilácia predsiení
 • Funkcia Capture Control zvyšuje bezpečnosť pacienta a predlžuje životnosť prístroja automatickou adaptáciou stimulačného výstupu podľa meniacich sa stimulačných prahov. Umožňuje záložnú stimuláciu komory, keď je to potrebné
 • Funkcia AutoSensing zabezpečuje optimálnu stimuláciu vďaka automatickej optimalizácii nastavení snímania
 • Funkcia Auto-initialization aktivuje základné funkcie kardiostimulátora a dáta pre follow-up v rámci 10 minút
 • Auto Lead Check overuje integritu elektród podprahovým meraním impedancie každých 30 sekúnd, nezávisle od snímania alebo stimulácie

Epyra 6

Kardiostimulátory radu Epyra 6 s funkciami Home Monitoring®, ProMRI® a Vp Suppression ponúkajú odporúčanú terapiu, jednoducho a účinne. Najspoľahlivejší klinicky odskúšaný diaľkový monitorovací systém BIOTRONIK Home Monitoring umožňuje skorú detekciu, zatiaľ, čo ProMRI poskytuje bezpečné MRI vyšetrenie s najširším MR kompatibilným portfóliom podporenú rozsiahlymi skúsenosťami a skúšaním. Vp Suppression – inteligentný algorytmus stimuluje len vtedy, keď je potrebné, podporuje prirodzený AV prevod.

Kľúčové fakty:

 • BIOTRONIK Home Monitoring umožňuje bezdrôtové monitorovanie pacienta, vrátane automatického spustenia snímania intrakardiálnych signálov pri epizódach, pre skorú detekciu klinických alebo prístrojových udalostí.
 • ProMRI umožňuje pacientom podstúpiť MRI sken za určitých predpokladov
 • Funkcia Capture Control (RA, RV a LV) automaticky nastaví stimulačné amplitúdy pre efektívnu resynchronizačnú terapiu
 • Funkcia Vp Suppression sleduje a podporuje základný prirozdený rytmus srdca s účelovou komorovou stimuláciou v prípade potreby
 • Monitor srdcového zlyhania umožňuje skorú detekciu zmien v srdci pacienta kontinuálnym monitorovaním klinických parametrov
 • Funkcia SafeSync RF telemetry šetrí čas pri prenose údajov efektívne pri implantácii a pri „follow-up“
 • Funkcia Auto-initialization aktivuje základné funkcie kardiostimulátora a dáta pre follow-up v rámci 10 minút

Epyra 8

   

Kardiostimulátory Epyra 8 s funkciami BIOTRONIK Home Monitoring®, ProMRI®, CLS a s funkciou automatického spustenia snímania intrakadriálnych signálov pri epizódach je prvý kardiostimulátor na svete, ktorý posiela intrakardiálne signály počas epizód v rámci 24 hodín, zaručujúc lepšie a spolahlivé poznatky o pacientovi na diaľku. Epyra 8 s funkciou ProMRI umožňuje pacientom bezpečné podstúpenie celotelového MRI skenovania. Navyše, Epyra 8 je jediný kardiostimulátor svojho druhu s funkciou Closed Loop Stimulation (CLS) – automatickou adaptáciou srdcového rytmu, ktorá zvyšuje kvalitu života pacientov.

Kľúčové fakty:

 • BIOTRONIK Home Monitoring umožňuje bezdrôtové monitorovanie pacienta, vrátane automatického spustenia snímania intrakardiálnych signálov pri epizódach, pre skorú detekciu klinických alebo prístrojových udalostí.
 • ProMRI umožňuje pacientom podstúpiť MRI sken za určitých predpokladov
 • Funkcia Closed Loop Stimulation (CLS) je jedinečná fyziologická modulácia srdcového rytmu počas epizód fyzického a emocionálneho stresu
 • Funkcia Capture Control (RA, RV a LV) automaticky nastaví stimulačné amplitúdy pre efektívnu resynchronizačnú terapiu
 • EasyAV uľahčuje programovanie optimálneho AV časovania
 • SafeSync RF prenos je nenáročná a šetrí čas počas prenosu dát spoľahlivo počas implantácie a follow-up
 • Monitor srdcového zlyhania umožňuje skorú detekciu zmien v srdci pacienta kontinuálnym monitorovaním klinických parametrov
 • TrendView zobrazuje elektrický trend kanálov počas posledných 240 dní, čím umožňuje kontrolovať stabilitu systému podľa potreby
 • Funkcia Vp Suppression sleduje a podporuje základný prirozdený rytmus srdca s účelovou komorovou stimuláciou v prípade potreby

Evity 8

Nový rad kardiostimulátorov Evity 8 ponúka kompletnú terapiu bradykardie a diagnostiku v malom prístroji (10 ccm) s vysokou životnosťou, skutočnou fyziologickou stimuláciou, účinnými MRI riešeniami a najpokročilejším systémom diaľkového monitorovania.

 • Malé rozmery (trieda 10cc)
 • Navrhnuté pre väčší komfort pre pacienta
 • Vysoká životnosť
 • Kompletná ponuka funkcií
 • Schválené pre celotelový MRI sken 3.0 T, vrátane funkcie MRI AutoDetect