Vedenie spoločnosti

CEO

Ing. Ján Urban

tel. kontakt: 02/20633362

email: jan.urban@cardioservice.sk

Vedenie spoločnosti

CEO

Ing. Ján Urban

tel. kontakt: 02/20633362

email: jan.urban@cardioservice.sk

Medicínske divízie

Medicínske divízie

Arytmológia a elektrofyziológia 

Vaskulárna intervencia

Sales Manager CRM/EP

Ing. Andrea Bebjaková

tel. kontakt: 02/32101283

email: andrea.bebjakova@cardioservice.sk

Sales Manager VI-CVI

Mgr. Martina Vida

tel. kontakt: 02/32101284

email: martina.vida@cardioservice.sk

Product Specialist CRM/EP

Ing. Róbert Borka

tel. kontakt: 02/32101283

email: robert.borka@cardioservice.sk

Sales Manager VI-CVI

PharmDr. Martin Bakoš 

tel. kontakt: 02/32101284

email: martin.bakos@cardioservice.sk

Product Specialist CRM/EP

Ing. Štefan Kecskés

email: stefan.kecskes@cardioservice.sk

Arytmológia a elektrofyziológia 

Sales Manager CRM/EP

Ing. Andrea Bebjaková

tel. kontakt: 02/32101283

email: andrea.bebjakova@cardioservice.sk

Product Specialist CRM/EP

Ing. Róbert Borka

tel. kontakt: 02/32101283

email: robert.borka@cardioservice.sk

Product Specialist CRM/EP

Ing. Štefan Kecskés

email: stefan.kecskes@cardioservice.sk

Vaskulárna intervencia

Sales Manager VI-CVI

Mgr. Martina Vida

tel. kontakt: 02/32101284

email: martina.vida@cardioservice.sk

Sales Manager VI-CVI

PharmDr. Martin Bakoš 

tel. kontakt: 02/32101284

email: martin.bakos@cardioservice.sk

Laboratórna diagnostika a systém ochrany pred RTG žiarením

Regulačné procesy

Product Specialist CRM/EP

Ing. Róbert Borka

tel. kontakt: 02/32101283

email: robert.borka@cardioservice.sk

Sales Manager CRM/EP

Ing. Andrea Bebjaková

tel. kontakt: 02/32101283

email: andrea.bebjakova@cardioservice.sk

Laboratórna diagnostika a systém ochrany pred RTG žiarením

Product Specialist CRM/EP

Ing. Róbert Borka

tel. kontakt: 02/32101283

email: robert.borka@cardioservice.sk

Regulačné procesy

Sales Manager CRM/EP

Ing. Andrea Bebjaková

tel. kontakt: 02/32101283

email: andrea.bebjakova@cardioservice.sk

Administratíva

Administratíva

Logistika

Ekonomické oddelenie

Asistentka riaditeľa

Senior Manager Supply Chain

Katarína Kunová

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

Accounting

Ing. Slávka Vilinová

tel. kontakt: 02/20633362

email: slavka.vilinova@cardioservice.sk

Assistant

Jana Michaláčová

tel. kontakt: 02/20633362

email: jana.michalacova@cardioservice.sk

Sales Support Representative Supply Chain

Ing. Ivana Dobiašová

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

           office@cardioservice.sk

Sales Support Representative Supply Chain

Ing. Michal Hajmach

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

Logistika

Senior Manager Supply Chain

Katarína Kunová

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

Sales Support Representative Supply Chain

Ing. Ivana Dobiašová

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

           office@cardioservice.sk

Sales Support Representative Supply Chain

Ing. Michal Hajmach

tel. kontakt: 02/20633362

email: objednavky@cardioservice.sk

Ekonomické oddelenie

Accounting

Ing. Slávka Vilinová

tel. kontakt: 02/20633362

email: slavka.vilinova@cardioservice.sk

Asistentka riaditeľa

Assistant

Jana Michaláčová

tel. kontakt: 02/20633362

email: jana.michalacova@cardioservice.sk